Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Mạc DươngFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 259 Deviations 3,588 Comments 10,530 Pageviews
×

Newest Deviations

Taeyeon by Kyubikk Taeyeon :iconkyubikk:Kyubikk 6 0 Lesson4 by Kyubikk Lesson4 :iconkyubikk:Kyubikk 4 3 Dland by Kyubikk Dland :iconkyubikk:Kyubikk 7 0 Nig by Kyubikk Nig :iconkyubikk:Kyubikk 6 6 Cru by Kyubikk Cru :iconkyubikk:Kyubikk 4 0 Dont Let Me Down by Kyubikk Dont Let Me Down :iconkyubikk:Kyubikk 5 2 She Was Pretty by Kyubikk She Was Pretty :iconkyubikk:Kyubikk 8 0 RENDER 8 by Kyubikk RENDER 8 :iconkyubikk:Kyubikk 6 0 RENDER 7 by Kyubikk RENDER 7 :iconkyubikk:Kyubikk 4 0 Sukk by Kyubikk Sukk :iconkyubikk:Kyubikk 5 0 Party time by Kyubikk Party time :iconkyubikk:Kyubikk 8 4 The Sad Love by Kyubikk The Sad Love :iconkyubikk:Kyubikk 11 6 [ PSD ] Hello Summer by Kyubikk [ PSD ] Hello Summer :iconkyubikk:Kyubikk 14 32 I wanna fly by Kyubikk I wanna fly :iconkyubikk:Kyubikk 9 0 The Forest of Fireflies' Light by Kyubikk The Forest of Fireflies' Light :iconkyubikk:Kyubikk 24 0 In The Rain by Kyubikk In The Rain :iconkyubikk:Kyubikk 12 0
. <3

Donate

Kyubikk has started a donation pool!
182 / 1,200
Donate for me if you like my art <3
Have a nice day <3

You must be logged in to donate.

deviantID

Kyubikk's Profile Picture
Kyubikk
Mạc Dương
Vietnam
. Hi :3 You can call me Linh .
Have a nice day :3
My friends :iconmyminniiee-pj95:( yew /w\ ):iconbyuneli::iconmiru-ew::icontranluna12::iconkarindeviant::iconjm-houta: :iconkobawashi: :iconmiyuki-chan-cucheo::iconneilroy::iconsulykwon2k3::iconsaruyi-chan-1810::icony-vt::iconounkhambrake::icontanakam::iconnhat-minh::icond-joy::icondongtra-maochan::iconhuyorij::iconhonhonnie-93:
Eternal Light 17517 Team Covers - ELCvs

Activity


Taeyeon
Credit : junemoeee 
Tình yêu là một cuộc đọ sức vô hình. Mà những người như chúng ta chỉ nhìn thấy được những sự ấm áp và ngọt ngào.

{ Cô đơn vào đời – Dịch Phấn Hàn } " 

Loading...
Dland
Credit : junemoeee ,....
"Cô đơn nhất không phải là không có ai ở bên cạnh mình mà là có ai đó vừa bước ra khỏi cuộc sống của mình. Nó giống như câu nói: “Có những hòn đá cô đơn giữa dòng suối nhưng chỉ cần nước còn chảy, còn sự quan tâm chân thành đến nhau thì hòn đá sẽ không còn cô đơn"
Ủng hộ Team bọn mình nha : 
Eternal Light 17517 Team Covers - ELCvs
Loading...

Comments


Add a Comment:
 
:icontanakam:
TanakaM Featured By Owner 2 hours ago
- Thăm thăm nahh <33 uwu
Reply
:iconsaruyi-chan-1810:
Saruyi-chan-1810 Featured By Owner 4 hours ago
Dùuuuuuuuuuu!!!!Mày tên là Dù nhể :vvvvvv ?
p.s: Tao rảnh hơi đi spam tường đấy, đừng quan tâm <(") 
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner 1 day ago
Ghé m
Reply
(1 Reply)
:icontranluna12:
tranluna12 Featured By Owner 1 day ago  Student Interface Designer
T qua <3
* Nhìn vô cái friendlish * ( Yay, có mị TvT )
Reply
(1 Reply)
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner 1 day ago  Student Artist
- Qua nee<3
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: